Søg   Til forside   Kontakt os   Udskriv

Mini Leksikon - hvad betyder det?

Hvad betyder NPK?
Hvorfor tilsættes guano i gødningsprodukterne - og hvad er det?
Hvad er mineralsk hhv. organisk gødning?

Nedenfor finder du forklaringer på de mest gængse spørgmål:

BELÆGNINGSRENS
Belægningsrens er specialrengøring til alle hårde udendørs overflader som mure, træværk, havemøbler, swimmingpools og havebassiner. Midlet virker ved at lægge sig ovenpå belægninger og langsomt dræbe mikroorganismerne, der danner belægninger og pletter. Skal ikke efterskylles, men virker over tid. TIP: Vask fliserne om efteråret og lad behandlingen sidde vinteren over. Når foråret kommer, er fliserne som nye.

DRÆBERSNEGLE
Også kaldet iberisk skovsnegl eller spansk skovsnegl. Kan formere sig i stort antal og er kilde til mange haveejeres frustration i køkkenbedet. Den kan lægge mere end 100 æg ad gangen og spiser levende planter, haveaffald - og sine medsøskende. Trives bedst om natten.
Hvis man er plaget af skovsnegle har Fausol adskillige midler til at bekæmpe sneglen - heriblandt sneglebarrierer, sneglegift og sneglefælder.

GUANO
Guano er en samlebetegnelse for naturlig gødning fra fugle og flagermus. Det høje indhold af nitrogen (kvælstof) og fosfor gør materialet til et særdeles effektivt gødningsmiddel for planter og blomster i krukker, da det ikke lugter som fx kogødning.

(SAM)GRANULERET
Granuleret bruges typisk om gødninger i fast form. Hvis en gødning er samgranuleret, betyder det, at hvert gødningskorn indeholder alle NPK-stofferne, modsat gødning, hvor hvert korn kan være enten med N, P eller K-stof. Sidstnævnte kan risikere at give forkert fordeling af gødningen, med skader til følge for planten. Alle HORNUM’s gødninger er samgranulerede og af høj kvalitet.

GØDNING
Samlebetegnelse for både flydende næring og faste gødninger. Gødning tilsættes planterne for at gøre dem mere modstandsdygtige ovefor sygdom, fremme væksten og give rige afgrøder. Hvis man gøder sine planter, men kan se, at de alligevel mistrives, kan en af årsagerne være overgødning - derfor skal man altid nøje følge anvisningen på pakken eller posen.

HUMUS/HUMIFICERING
Et af jordens restprodukter, når den nedbryder organisk materiale. Når regnorme i jorden begynder at nedbryde organisk materiale, udskiller de et materiale, der normalt betegnes som muldjord - eller på fagsprog "humusrig jord". Jo mere omsat jorden er, desto større er andelen af humus - man taler om jordens humuficeringsgrad.

KALIUM
Kalium er "K"’et i NPK-gødning. Kalium har betydning for røddernes og knoldenes vækst og forstærker hårdførheden mod kulde, sygdomme og tørke. Kalium er også central for plantens vandbalance og mangelsymptomer er bl.a. reduceret spændstighed, visne rande og blade, der ruller "indad".

KLYNER
Når man producerer sphagnum kløver man jorden i blokke, der sættes til tørre i 1½ - 2 år. Klyner giver en grov kvalitet sphagnum, der er perfekt i surbundsbedet. Karakteristisk for klynerne er, at jorden er meget sur med en lav PH-værdi, fordi regnorme ikke har spist de organiske stoffer og spyttet dem ud som muldjord. Jord med klyner er perfekt i surbundsbedet, og nedbrydes langsomt over tid, dvs. får en mørkere farve og bliver mere omsat. Alle Fausols muldprodukter har klyner i sig - nogle mere end andre, afhængig af formålet.

MINERALSK GØDNING
Mineralsk gødning kaldes også for NPK-gødning. Det er en ren kunstgødning, da oprindelsen er kemisk og ikke består af fx komposteret gødning, der typisk betegnes som organisk gødning. Fordelen ved mineralsk gødning er, at stofferne er hurtigt tilgængelige for planterne - samt at der ingen spildprodukter er efter planten har optaget gødningen. Gødningen kan tilsættes hele året og er målrettet og nemt at håndtere.

MAGNESIUM
Magnesium er en bestanddel i gødning - både organisk og mineralsk. Magnesium er et næringsstof, der er vigtigt for planternes optagelse af næringsstoffer. Mangel på magnesium viser sig som pletter på bladene, grønne bladnerver og gullige bladplader (bladets overflade).

MIKRONÆRINGSSTOFFER
Udover NPK-stoffer, indeholder Fausol’s gødninger en række mikronæringsstoffer, der er med til at sikre planten en god vækst. Mikronæringsstoffer er vitaminer og mineraler, der er blandet specielt til formålet - om det så er gødning til roser, rhododendroner eller plænen.

NITRAT
Nitrat er "N"’et i en NPK-gødning og er den kemiske betegnelse for kvælstof.
Kvælstof er vigtigt for bladene og stilkenes vækst og bruges til dannelsen af klorofyl - det grønne stof i alle planter. Klorofyl er nødvendigt for fotosynte (kredsløbet mellem luften, vandet, solen og planten). Nitrat/kvælstof har betydning for blad- og skudvækst. Nitrat er det planterne har mest brug for, og mangelsymptomer ses bl.a. ved, at bladene bliver gule, mens for meget kvælstof betyder, at planten vokser for hurtigt, hvilket mindsker blomstring og knopsætning.

NPK
En samlebetegnelse for N, P og K - Nitrat, Phosphor (fosfor) og Kalium, der er hovedbestanddelen i enhver gødning, både organisk og mineralsk. Stoffernes oprindelse kan både være af organisk eller mineralsk (altså hhv. kemisk fremstillet eller fra komposteret dyregødning), men fælles for dem er, at de hver især har betydning for plantens vækst og trivsel. Nitrat har betydning for bladenes og stilkenes vækst, fosfor for blomstring og udbytte, mens kalium fremmer røddernes vækst og forstærker holdbarheden mod sygdom, tørke og kulde.

NÆRING
FAUSOL har flydende gødninger, også kaldet næringer - ikke mindst den originale HORNUM NÆRING. De flydende gødninger har den fordel, at de hurtigt optages af planten, hvorimod fast gødning nedbrydes over tid. Dette har den fordel, at planten hurtigt optager næringsstoffer og således kan reddes, hvis den er på vej til at dø ud.

ORGANISK GØDNING
Gødning, der består af komposteret dyreeksrementer- eller planterester. Organisk gødning nedbrydes langsomt over tid, da næringsstofferne ikke er umiddelbart tilgængelige, men først skal omsættes af specielle mikrobakterier i jorden - eller f.eks. regnormene. Dette gør, at den organiske gødning varer længere, samt at næringsstofferne udledes langsommere. Igen mindsker dette overdosering af gødning, fordi planten optager næring lidt efter lidt og ikke på én gang som ved mineralsk gødning med kemiske gødningsstoffer. De fleste af FAUSOL’s gødninger er organisk baserede.

OMSÆTNINGSGRAD
Kaldes også for humificeringsgraden. Når jorden ikke er omsat, er PH-værdien lav (= sur) og kun surbundsplanter kan få nytte af den. Jo mere omsat jorden er, desto højere PH-værdi, og desto flere planter vil trives i jorden. Man kan sige, at jo mere omsat jorden er, des mere har regnormene været igang og jo større andel af jorden er blevet til muld.

PH-VÆRDI
PH-værdien har betydning for, hvilke planter kan vokse i jorden. En lav PH-værdi (= sur) i jorden, jo færre planter vil kunne vokse og gro i den. Mange surbundsplanter er afhænig af en lav PH-værdi for at kunne trives, mens andre planter vil have glæde af en højere PH-værdi.

PHOSPHOR
Phosphor - på dansk "fosfor" - er "P"’et i NPK-gødning. Det findes i såvel mineralsk som organisk gødning og fosfor har stor betydning for blomstringen og udbyttet, samt står for transport af sukkerstoffer til planten. Manglen på fosfor betyder, at planten ikke vokser til og får et dårligt rodnet. Overdosering af fosfor ses meget sjældent herhjemme.

PELLETERET/PRILLET GØDNING
Prillet gødning adskiller sig fra granuleret gødning, og er aflang i størrelsen. Prillet gødning bruges typisk til mellem- og lavprisgødninger, fordi fremstillingsmetoden er billigere. Prillet gødning kan sagtens være samgranuleret - dvs. at gødningskornene indeholder alle NPK-stofferne på én gang.

SPHAGNUM
Sphagnum er oprindeligt en tørvemos, der gror i højmoser og som omsættes meget langsomt. Den sphagnum man bruger til jord, består af dødt sphagnummos, der er mere eller mindre omsat. Når man høster sphagnum lægger man det til tørre, hvorefter det høstes med maskiner efter en passende tid. Jo mindre sphagnummen er omsat, desto lysere og grovere er den. Denne slags sphagnum er perfekt til surbundsbedet, hvor rhododendroner og azaleaer trives, mens mere omsat sphagnum er velegnet til almindelige blomster og planter.

SAMGRANULERET
Samgranuleret bruges ofte om faste, gødninger, hvor hvert eneste gødningskorn indeholder den angivne mængde af henholdsvis N, P og K-stoffer. Næsten alle HORNUM-gødninger er samgranulerede - derfor er du altid sikker på at få en høj kvalitet gødning, når du bruger HORNUM’s faste gødninger.

UDPLANTNING
Før man kan plante grøntsager eller urter i fx drivhus eller bedet, skal man forspire frøene i et minidrivhus, hvor de sarte frø i ro og mag kan vokse sig store og modstandsdygtige og overleve forholdene i bedet senere. Også visse blomstrende planter har glæde af forspiring før man udplanter dem. Fausol har naturligvis masser af minidrivhuse og forspiringskasser til formålet - kontakt os og hør nærmere!

ØKOLOGI
Økologi er hot og oppe i tiden. Derfor har FAUSOL lanceret en særlig, økologisk gødning, der er 100% statskontrolleret af NaturErhvervstyrelsen. Så bliver det ikke nemmere at have en økologisk produktion i køkkenhaven. Gødningen består af hestebønner, lupiner og hønsemøg fra godkendte, økologiske landbrug og indeholder ikke urkrudtsfrø.